Ειδικές Μεταφορές

Ο όρος «ειδική μεταφορά» αναφέρεται στη μετακίνηση εμπορευμάτων ή αντικειμένων που δεν μπορούν να μετακινηθούν με συμβατικό τρόπο μεταφοράς. Στις οδικές μεταφορές υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους (μήκος, πλάτος, ύψος) και βάρους, επομένως τα αντικείμενα πάνω από αυτά τα όρια απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και γνώσεις.

Home » Ειδικές Μεταφορές

Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μας δραστηριότητας είναι οι ειδικές μεταφορές. Σε πολλά βιομηχανικά έργα τοποθετούνται αντικείμενα με ολοένα και  μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και βάρος.  Θα πρέπει ως εκ τούτου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που μας παρουσιάζονται τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες ασφαλείας.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, όπως ελκυστήρες και ρυμούλκες τα οποία συνδυάζονται με διάφορα εξαρτήματα. Σε κάθε έργο αναζητάμε τηκατάλληλη διαμόρφωση του στόλου μας προκειμένου να βρούμε λύση στις ανάγκες του πελάτη. 

Οι πελάτες μας

Πριν την εκτέλεση κάθε μεταφοράς πραγματοποιούνται δοκιμές στο οδικό δίκτυο με απώτερο σκοπό να βρεθεί η κατάλληλη διαδρομή αλλά και εναλλακτικές. Επιπλέον με την χρήση ειδικού λογισμικού υπολογίζονται τα αξονικά φορτία ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές. 

Μεταφορές

Είναι αυτονόητο ότι αναλαμβάνουμε και τη μεταφορά φορτίου τυπικών διαστάσεων

error: Content is protected !!

Ζητήστε μία προσφορά

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.