Ιστορικό

Home » Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1882 από τον κ. Ιωάννη Βούτα. Σήμερα, διοικείται από την τέταρτη γενιά της οικογένειας Βούτα και έχει εκσυγχρονιστεί για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες βιομηχανικές απαιτήσεις που επεκτείνονται σε πολλούς τομείς σχετικά με έργα βαρέων επαγγελματικών μεταφορών και ανύψωσης. Συνδυάζοντας με επιτυχία τον σύγχρονο εξοπλισμό οδικών μεταφορών και ανύψωσης καθώς και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και την εμπειρία 128 ετών, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφαλή και τέλεια εκτέλεση κάθε έργου που μας ανατίθεται.

Από το 1882 έχουμε συμβάλει σε πολλά βιομηχανικά εγχειρήματα στην Ελλάδα όπως ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, διυλιστήρια και κατασκευαστικές εταιρείες. Θα είναι τιμή μας να σας συμπεριλάβουμε στο πελατολόγιο μας.

1925
Μεταφορά μαρμάρου το 1925, βάρους 15 τόνων,
από Πεντέλη προς Πειραιά.
----
Μετασχηματιστής ΔΕΗ βάρους 58 τόνων,
στον υποσταθμό της Δόξης, Θεσσαλονίκη.
1951
Μεταφορά πυρήνα μετασχηματισμού ΔΕΗ στο
εργοστάσιο Λάδωνος, διά μέσου του ποταμού Αλφειού
παρά τα Ολύμπια του νομού Ηλείας, βάρους 75 τόνων,
των οδικών γεφυρών μη επιδεχομένων το βάρος.
1955
Τοποθέτηση αγάλματος Τρούμαν, βάρους 4 τόνων.
1960
Μεταφορά πύργου στον Βόλο, τσιμέντα ΤΙΤΑΝ βάρους
120 τόνων, το 1960.
1961
Ανύψωση κυλίνδρου Αθηναϊκής Χαρτοποιίας με
τεχνικά μέσα, βάρους 90 τόνων και ύψους 8 μέτρων.
1961
Μεταφορά λέβητα 150 τόνων το 1961.
----
Μεταφορά κυλίνδρου Χαρτοποιίας Λαρίσης, βάρους 70
τόνων, από Πειραιά στη Λάρισα, σε συνεργασία με την
διεθνή μεταφορική εταιρία SCHENKER .
----
Προσπέλαση αντικειμένου βάρους 25 τόνων, διαμέσου
του ποταμού Αλφειού.
----
Μεταφορά εκσκαφέως, βάρους 96 τόνων, στα έργα της
Αριδέας.
1962
Μεταφορά πύργου Ελληνικών Διυλιστήριων, βάρους
96 τόνων, μήκους 35 μέτρων και ακτίνας 5,50 μέτρων
επό ειδικών φορέων λόγω μήκους.
1962
Η πρώτη μονάδα υψικαμίνου στην Ελλάδα, ανηγέρθη
από την επιχείρηση Γ.ΒΟΥΤΑ το 1962.
1965
Μεταφορά δοκαριού γερανογέφυρας στην Ελευσίνα,
βάρους 120 τόνων
1965
Ειδικό όχημα μεταφοράς τσιμεντοστύλων ΔΕΗ μεγάλου
μήκους
1970
Μεταφορά βαγονιών Τελεφερίκ Λυκαβηττού με κλίση
εδάφους 19 μοιρών.
1970
Εκφόρτωση βαγονιών Τελεφερίκ Λυκαβηττού και
εναπόθεσή τους επί των σιδηροτροχιών.
1970
Ιστοί φωτισμού γηπέδου Καραϊσκάκη, ύψους 55
μέτρων, βάρους 16 τόνων έκαστος.
1979
Ανύψωση μαούνας στο Πέραμα βάρους 120 τόνων το
1979.
error: Content is protected !!

Ζητήστε μία προσφορά

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.