Ιστορικό

Μεταφορά μαρμάρου το 1925, βάρους 15 τόνων,από Πεντέλη προς Πειραιά.

Μετασχηματιστής ΔΕΗ βάρους 58 τόνων, στον υποσταθμό της Δόξης, Θεσσαλονίκη.

Μεταφορά πυρήνα μετασχηματισμού ΔΕΗ στο εργοστάσιο Λάδωνος, διά μέσου του ποταμού Αλφειού παρά τα Ολύμπια του νομού Ηλείας, βάρους 75 τόνων, των οδικών γεφυρών μη επιδεχομένων το βάρος.

Ιστοί φωτισμού γηπέδου Καραϊσκάκη, ύψους 55 μέτρων, βάρους 16 τόνων έκαστος.

Τοποθέτηση αγάλματος Τρούμαν, βάρους 4 τόνων.

Ανύψωση κυλίνδρου Αθηναϊκής Χαρτοποιίας με τεχνικά μέσα, βάρους 90 τόνων και ύψους 8 μέτρων.

Μεταφορά κυλίνδρου Χαρτοποιίας Λαρίσης, βάρους 70 τόνων, από Πειραιά στη Λάρισα, σε συνεργασία με την διεθνή μεταφορική εταιρία SCHENKER .

Προσπέλαση αντικειμένου βάρους 25 τόνων, διαμέσου του ποταμού Αλφειού.

Μεταφορά εκσκαφέως, βάρους 96 τόνων, στα έργα της Αριδέας.

Ειδικό όχημα μεταφοράς τσιμεντοστύλων ΔΕΗ μεγάλου μήκους

Μεταφορά πύργου Ελληνικών Διυλιστήριων, βάρους 96 τόνων, μήκους 35 μέτρων και ακτίνας 5,50 μέτρων επό ειδικών φορέων λόγω μήκους.

Μεταφορά βαγονιών Τελεφερίκ Λυκαβηττού με κλίση εδάφους 19 μοιρών.

Εκφόρτωση βαγονιών Τελεφερίκ Λυκαβηττού και εναπόθεσή τους επί των σιδηροτροχιών.

Η πρώτη μονάδα υψικαμίνου στην Ελλάδα, ανηγέρθη από την επιχείρηση Γ.ΒΟΥΤΑ το 1962.

Μεταφορά πύργου στον Βόλο, τσιμέντα ΤΙΤΑΝ βάρους 120 τόνων, το 1960.

Μεταφορά λέβητα 150 τόνων το 1961.

Ανύψωση μαούνας στο Πέραμα βάρους 120 τόνων το 1979.

Μεταφορά οριζόντιας δοκού γερανογέφυρας, βάρους 120 τόνων στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

 

 

 

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".